شرکت بسپار پیشه ورنا (با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۲۸۰) ، با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی، ارتباط با شرکت های مطرح داخلی و خارجی، همکاری با آزمایشگاه های مجهز به پیشرفته ترین ابزار اندازه گیری توانسته است تحولی بزرگ در این صنعت فراهم آورد و موجب ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، افزایش کیفیت محصول و تعالی سازمانی گردد.افزایش کمیت و کیفیت محصولات و آموزش نیروی انسانی و ارتقا سطح تکنولوژی دورنمای روشنی از اهداف شرکت بسپار پیشه ورنا در جهت رشد و توسعه پایدار می باشد

روزمه شرکت بسپار پیشه ورنا

شما می توانید برای دیدن رزومه کلیک کنید

دانلود رزومه قسمت اول

دانلود رزومه قسمت دوم