تماس با ما

تماس با تلفن ثابت دفتر

تماس با مدیریت بازرگانی

تماس مستقیم با مدیریت

آدرس شرکت بسپارپیشه ورنا

استان مرکزی-شهراراک- کیلومتر۳ جاده بروجرد-منطقه قهرهکهریز-نرسیده به آب معدنی عقیق

ایمیل شرکت بسپارپیشه ورنا

besparpishehvorna@gmail.com

fax شرکت بسپارپیشه ورنا

۰۸۶۳۳۶۲۱۰۱۴