شرکت بسپار پیشه ورنا این افتخار را داردتا با بهره گیری از رهنمودهای امام خامنه ای در بیانیه ی گام دوم انقلاب در جهت هم افزایی علم با صنعت گامی موثر برداشته و به تحکیم این دو امر اهتمام تام بورزد

لذا شرکت بشپار پیشه ورنا از کلیه اساتید بزرگ و دانشجویان گرانقدر دعوت به عمل می آورد تا با همکاری یکدیگر گامی بزرگ و موثر در جهت ارتقای صنعت نساجی و رشد اشتغال در کشور بردارند.

شما می توانید ایده های خود را با ما در میان بگذارید