پارچه پلی پروپیلن لمینت

لمینت لایه محافظ پوششی می باشد که بر روی سطح خارجی پارچه یا رول های گونی ساده جهت تولید انواع کیسه لمینت دار و جامبوبگ با ضخامت حدود 18 میکرون الی 20 میکرون قرار می گیرد و این کار مانع نفوذ رطوبت داخل کیسه گونی می گردد.

توجه داشته باشید که لمینت (کیسه لمینت) موجب ممانعت نسبی از نفوذ رطوبت می شود و به هیچ عنوان گونی را 100 درصد ضد آب نمی کند. در صورتی که ممانعت از رطوبت بیشتر مد نظر باشد معمولا استفاده از لایه پلی اتیلن (نایلون)در داخلی گونی توصیه می شود.

تفاوت بین استفاده از کیسه لمینت و لایه پلی اتیلن در این است که، تا چه اندازه عدم نفوذ رطوبت اهمیت دارد. به هر حال باید توجه کنید که گونی ها در حالت استاندارد، 100 درصد ضد آب نیستند.

دسته:

توضیحات

لمینت لایه محافظ پوششی می باشد که بر روی سطح خارجی پارچه یا رول های گونی ساده جهت تولید انواع کیسه لمینت دار و جامبوبگ با ضخامت حدود 18 میکرون الی 20 میکرون قرار می گیرد و این کار مانع نفوذ رطوبت داخل کیسه گونی می گردد.

توجه داشته باشید که لمینت (کیسه لمینت) موجب ممانعت نسبی از نفوذ رطوبت می شود و به هیچ عنوان گونی را 100 درصد ضد آب نمی کند. در صورتی که ممانعت از رطوبت بیشتر مد نظر باشد معمولا استفاده از لایه پلی اتیلن (نایلون)در داخلی گونی توصیه می شود.

تفاوت بین استفاده از کیسه لمینت و لایه پلی اتیلن در این است که، تا چه اندازه عدم نفوذ رطوبت اهمیت دارد. به هر حال باید توجه کنید که گونی ها در حالت استاندارد، 100 درصد ضد آب نیستند.

ویژگی های کیسه های لمینت دار

  • مقاومت در بربر نفوذ رطوبت خارجی به محتویات داخل کیسه
  • نگهداری و حفظ رطوبت محصول داخل کیسه مثل کودهای کمپوست
  • استحکام و مقاومت بیشتر نسبت به کیسه های ساده با وزن مشابه
  • زیبایی ظاهری و ایجاد سطح یکنواخت کیسه
  • کیفیت بیشتر و زیباتر شدن چاپ به دلیل پوشش یکنواخت کیسه
  • امکان انجام برش سرد و عدم ریش شدن سر کیسه
  • شکل پذیری کیسه با گاست کردن کنار کیسه ها و نهایتاً امکان چاپ در گاست و چیدمان بهتر کیسه های پر شده (به‌صورت آجری)

عنوان

Go to Top